GARDEN DIAMOND

profesionální plastové obrubníkyTrávník uzamknutý v plastovém obrubníku Garden Diamond. Děkujeme za návštěvu webových stránek Garden Diamond společnosti MLD s.r.o. , která distribuje  výrobky firmy Valley View Industries z USA. Valley View je více jak 30 let výrobcem různých druhů kvalitních zahradních plastových obrubníků. Vysoký standard kvality konstrukčně propracovaných různých druhů obrubníků Diamond jsou dosahovány používáním výhradně nejlepších surovin v kombinaci s důkladným zpracováním. Zahradní plastové obrubníky jsou velmi pevné díky pryskyřici a jsou odolné vůči slunečnímu záření použitím UV inhibitorů. Horní dutý lem  je navržen tak, aby bezpečně separoval trávník s jinými dekoračními materiály. Tradice výroby, konstantní kvalita a konstrukce zaručuje originalitu zahradních obrubníků v různých variantách.

 Takže proč používat zahradní plastové obrubníky Garden (Black) Diamond lemující nejen trávníky od svého okolí právě od Valley View?

Originál obrubník Garden Diamond vyrobený v USA poznáte podle etikety nalepené na okraji s označením výrobce Valley ViewTradice výroby - více než čtyři desetiletí spokojených zákazníků

 1. Nejvyšší kvalita užitých materiálů zahradních obrubníků
 2. Nejlepší UV ochrana
 3. Pevnost díky pryskyřici

Konstrukčně propracované tvary
Drážku pro obrubník vyhloubíte ručně, nebo pomocí stroje Bed Edger a to bez jakéhokoli poškození trávníku

Drážku pro obrubník vyhloubíte ručně, nebo pomocí stroje Bed Edger a to bez jakéhokoli poškození trávníku

Detail správně vyhloubené drážky do tvaru písmene V s kolmou stranou k trávníku. Instalace je díky přesně vyhloubené drážce velmi jednoduchá a rychlá zejména díky rovnému dnu, kopírujícímu terén a přesným obloukům nebo rovinám. Zemina z vyhloubené drážky je rozmělněná a tudíž její návrat po usazení a ukotvení obrubníku je jednodušší oproti usazováním drnům vzniklých z ručního kopání.

Obrubník Garden Diamond do drážky vložíte tak, aby stabilizační prvek ve tvaru písmene V ve spodní části směřoval do okrasného záhonuPo ukotvení ocelovými pozinkovanými kotvícími skobami směrem od okrasného záhonu k trávníku (natlučené pod úhlem 45 stupňů) zeminu přihrneme zpět do výkopu a důkladně uhutníme

 1.  Garden Diamond - Ideální rozměry plastových obrubníků pro bezpečné uzavření trávníku

Garden Diamond vyrobený v USA má ideální rozměry k bezpečnému uzavření trávníku (oddělení trávníku od okrasných záhonů) a to především díky 10cm hloubce separující vegetační vrstvu trávníku od jeho okolí.

Renovace trávníku prostřednictvím plastového obrubníku Garden Diamond.

 

 

Zahradní obrubník Garden (Black) Diamond délka 18,30 metrů

Rekonstrukce zahrady a trávníku lemovaného plastovým obrubníkem Garden Diamond.

Zahradní obrubník Garden (Black) Diamond délka 18,30 metrů - 6 kusů a více

Součástí každého balení obrubníku Garden Diamond je jedna průběžná spojka a 9 kotvících skobObrubník Garden Diamond zabrání u dětského hřiště roztažení drobných materiálů pod herními prvky do trávníku. Stav těsně po realizaci, před rozrovnáním štěrku

Obrubník Garden Diamond zabrání u dětského hřiště roztažení drobných materiálů pod herními prvky do trávníku. Stav těsně po realizaci, před rozrovnáním štěrkuObrubník Garden Diamond velmi rychle a přesně usadíte díky drážce rýhovačky Bed Edger s nožem Bed Master. Stav těsně po realizaci, před rozrovnáním štěrkuObrubník Garden Diamond se velmi dobře tvaruje do rovin i oblouků malých průměrů. Stav těsně po realizaci, před rozrovnáním štěrku

 

nas-tip.jpg
Easy Diamond po doplnění dekoračních materiálůEasy Diamond po realizaci.jpegVarianta obrubníku bez nutnosti vyhlubování drážku, obrubník Easy Diamond se pokládá buď přímo na zeminu, nebo na zem pokrytou netkanou, nebo tkanou textílií. Zahradní plastový obrubník Easy Diamod je vhodné pokládat i do míst, kde by hloubení drážek mohlo způsobit škody, např. přetnutím rozvodů automatických závlah, nebo vodícím drátům automatických sekaček. 

 Zahradní obrubník Easy Diamond v délce 6,1 metruInstruktáž k montáži obrubníků Garden Diamond:

 

 1. Obrubník Diamond narovnáte rozložením na rovné ploše. Nepokládejte na trávník, riskovali byste jeho poškození.Nůžkami, nebo nožem přeřízněte pásky držící obrubník Garden Diamond namotaný.

 2. Rozvinutí obrubníku Garden Diamond
  Obrubník Garden Diamond rozviňte nejlépe na dlažbu a oba jeho konce zatěžkejte proti zpětnému navinutí. Při rozvinutí obrubníku na trávníku riskujte poškození trávníkových rostlin z důvodu nadměrného tepla ze slunečního záření.

 3. Úplné narovnání obrubníku Garden Diamond
  Ručně kopaná drážka pro obrubník. Snažte se o co nejrovnější hranu (kolmou na trávník) ze strany trávníku.Jestliže požadujete úplné narovnání obrubníku Garden Diamond ponechte obrubník na přímém slunci:
  a) Minimálně dva dny , jestliže je teplota  15-18 C
  b) Osm hodin, za teploty 18-24 C
  c) Čtyři hodiny jestliže je teplota více jak 24 C

 4. Částečné narovnání obrubníku Garden Diamond
  Není-li možné např. z časového hlediska obrubník Garden Diamond úplně narovnat, ponechte obrubník za předpokladu teplot vyšších než 20C a  na přímém slunci minimálně 30 minut. Úplné, nebo alespoň částečné narovnání obrubníku Garden Diamond podstatně usnadní instalaci a závěrečný vzhled ve formě pravidelných rádiusů, nebo rovin.

  Doplňování propískované zeminy k obrubníkům Garden Diamond v rámci rekonstrukce trávníku. Obrubník musí být pevně ukotven kolmo na trávník.Rýhovačka Bed Edger hloubící drážku pro obrubník Diamond.Strojní hloubení drážky pro obrubník Garden Diamond rýhovačkou Bed Edger. Speciální nůž Bed Master vytvoří drážku ve tvaru V s kolmou stranou k trávníku s nastavitelnou hloubkou.Strojně vyhloubená drážka pro obrubník Garden Diamond.
 5. Správná výška uložení obrubníku je velmi důležitá. V každém případě by měla být výška zeminy pod horním kulatým lemem.Hloubení drážky pro obrubník Garden Diamond
  Proveďte drážku v hloubce 10-12cm ve tvaru V, jednou stěnou kolmo na trávník, otevřenou stěnou směrem okrasnému záhonu, nebo použijte rýhovačku Bed Edger s nožem Bed Master, která drážku pro obrubník Garden Diamond provede přesně a rychle.  Okolí budoucího trávníku pečlivě pokryjte netkanou nebo tkanou textilií, kterou zastrčte za vnější hranu obrubníku např. zednickou lžicí.
  V případě záměru použít na hloubení drážky pro obrubník Garden Diamond přesné rýhovačky Bed Edger, můžeme nabídnout práci stroje


 6. Uložení obrubníku Garden Diamond do drážky
  Obrubník Garden Diamond položte do předem vykopané drážky tak, aby se dolní zakončení ve tvaru písmene Obrubník Diamond s již položenou netkanou textilií. Sousedící místa s trávníkem vyplňte těžšími dekoračními materiály, jen tak bude moci sekačkou jet nad obrubníkem bez rizika ztupení nože.V otevíralo směrem do okrasného záhonu. Ze strany trávníku vznikne kolmá stěna.

 7. Hloubka uložení obrubníku Garden Diamond
  Hloubku uložení obrubníku Garden Diamond upravte tak, aby byl celý jeho horní kulatý lem:
    
  a) u hotového trávníku nad zeminou plus 0,5cm (např. při renovaci)

  b) u zakládaného trávníku výsevem nad zeminou plus 1cm (další 0,5 cm bude vrstva substrátu na této zemině z důvodu výsevu)  

  c) Plastovým obrubníkem Diamond dosáhnete čistých a pravidelných linií mezi trávníkem a jeho okolím.při budoucím položení trávníkových koberců nad zeminou plus 2,5cm – 3 cm (0,5 cm nechte pro podkladní substrát a kořenový systém trávníkových koberců má tloušťku 2 cm)

 8. Kotvení obrubníku Garden Diamond
  Obrubník Garden Diamond kotvěte po metru a půl, v případě rádiusů i po kratších vzdálenostech. Kotevním se rozumí probití obrubníku ve spodní části pod úhlem 45 stupňů směrem dolů ze strany okrasného záhonu k trávníku.

  Obrubník Diamond uzavírá trávník ze strany živého plotu z habrů a i z druhé strany s odstraněným horním dutým lemem u betonového obrubníku. Tím nahrazuje izolant a ochraňuje trávník před vysycháním okrajů způsobeném nasákavostí betonu v letním období.Kotvící skoby 15 cm ocelové pozinkované - do kamenitých nebo jílovitých půd v eshopu
  Kotvící skoby 30 cm ocelové pozinkované - do lehkých písčitých, nebo substrátových profilů v eshopu

  HARD PIN 20 cm plastový kolík v eshopu
  HARD PIN 24 cm plastový kolík v eshopu


 9. Pro vzájemné spojení obrubníků Diamond odstraňte z jedné části horní dutý lem v délce 10 cmSpojení dvou, nebo třech obrubníků Garden Diamond v jednom místě
  Pro vzájemné spojení obrubníků Garden Diamond odstraňte z jedné části horní dutý lem v délce 10 cm. Do otvoru tohoto horního kulatého lemu vložte vhodnou spojku z příslušenství. Vložení spojky usnadní opatrné použití horkovzdušné pistole, proudem horkého vzduchu plast změkne a tím se zvýší jeho plastičnost. Po ochlazení plast spojku obemkne. V nouzi použijte mastný krém, vazelínu, nebo slabě spojku potřete olejem. Stejným způsobem spojku vložíme i do druhé rovné strany určené ke spojení. Spojený obrubník položíme do drážky a celý 10cm spoj, který vznikne přeložením spodního okraje (bez 10cm horního kulatého lemu) upevníme nejlépe dvěma ocelovými skobami, které upevníme až do konce, takže obrubník bude ukotven skobami na čtyřech místech (díky zpětnému Po vložení spojky do horního dutého lemu stejným způsobem přiložíme i druhý rovný díl spojovaného konce. V drážce potom oba přeložené obrubníky ukotvíme nejméně dvěma skobami.trnu). Páté ukotvení je již provedeno spojkou.

  Spojky k zahradním obrubníkům Garden Diamond, různé druhy v eshopu

 10. Usazení a zahrabání obrubníku Garden Diamond zeminou
  Ze strany trávníku by měl obrubník Garden Diamond těsně kopírovat svislou hranu drážky, a proto by mezi obrubníkem a stěnou zeminy mělo přijít jen malé množství zeminy, nebo substrátu např. pomocí zednické lžíce. Ze strany trávníku doplněnou zeminu, nebo substrát uhutněte rukou. Ze strany okrasného záhonu nahrnutou zeminu průběžně důkladně hutněte a doplňte ji do výšky obrubníku Garden Plastový obrubník Diamond můžete použít i u zídek, schodů a jiných prvků u kterých jste nucení okraj trávníku ručně zastřihávat, nebo obsekávat motorovou kosou.Diamond tak, aby byl Vámi určený dekorační povrch (kámen, kůra) zároveň se spodní hranou horního kulatého lemu, tzn. aby byl povrch dekoračního materiálu o 0,5cm výš, než zemina trávníku. Žádnou z obou stran výkopu rozhodně nedoplňujte pískem, kameny, nebo kůrou. Plastový obrubník Garden Diamond musí být zeminou pevně obemknut z obou stran.

 11. Závěrečné doporučení
  I když jsou zahradní obrubníky Garden Diamond, Easy Diamond (Black Diamond) vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů, nepodléhají teplotní srážlivosti a jsou velmi pevné, nedoporučujeme je využívat k zavlažování trávníků, ani jeho okolí. Na jakékoli zavlažování jsou určeny závlahové systémy, tlaková voda se rozvádí speciálními rozvodnými trubkami, nikoli horním dutým lemem s vloženými spojkami.  Ten je ale rozhodně vhodný  pro nízkonapěťové rozvody (bezpečné napětí) např. pro zahradní osvětlení.

  Máte otázky k instalaci obrubníků, jejich spojení nebo usazení? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065

Plastový zahradní obrubník Garden Diamond  nepostradatelně napomáhá při renovacích, nebo celkových rekonstrukcích trávníků a zahrad. Pro lepší představivost a zároveň rozhodnutí použít právě zahradní plastový obrubník Garden Diamond od výrobce Valley View Industries přikládáme pohledy na jednotlivé partie od začátku po dokončení renovace (rekonstrukce) trávníku a zahrady.

Na všech fotografiích zahrad byly použity plastové zahradní obrubníky Garden Diamond od firmy Valley View z USA a do dnešní doby jsou v nezměněném stavu dokonale plnící svou funkci a to více jak 12 let.

Rekonstrukce zahrady a trávníku pomocí obrubníku Garden Diamond, pohledy na jednotlivé detaily - stav od počátku do konce rekonstrukce.

Stav před rekonstrukcí. U tohoto detailu je cílem oddělit živý plot od trávníku plastovým obrubníkem Diamond a pokusit se zneviditelnit vystupující nevzhledné víko od kanalizace. Nainstalovaný obrubník pevně kopíruje linie víka kanalizace na které jsou nalepovány kameny použité v jeho okolí. Celkový pohled na detail s obrubníkem Diamond před zatravněním. Celkový pohled na detail s obrubníkem Diamond po zatravnění.
Stav před rekonstrukcí. Záměrem je obrubníkem Diamond oddělit trávník od jeho okolí. K nainstalovaným obrubníkům Diamond je zastrčena a pevně ukotvena netkaná textilie. Nainstalovaný obrubník Diamond, položené textilie a bezplevelný trávníkový substrát – stav před zatravněním. Stav po rekonstrukci, obrubník Diamond jasně odděluje trávník od jeho okolí.
V některých případech renovace trávníku začíná odplevelením a vertikutací – počáteční stav Obrubník Diamond po instalaci. Prostor mezi obrubníkem Diamond je překládaný trávníkovým substrátem do optických rovin. Celkový pohled na zrekonstruovanou zahradu včetně trávníku pomocí plastového obrubníku Diamond.

Mimosoudní řešení sporů

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting